Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van de leeftijd van de huurder/bestuurder.

* Eigen risico vanaf 23 jaar (Particulier verhuur) €1.750,- (geel kenteken)
* Eigen risico vanaf 23 jaar (Bedrijfs-/ verhuiswagens),  €1.750,- excl. BTW) (grijs kenteken)
* Eigen risico vanaf 23 jaar (Campers), €1.000,-. Niet afkoopbaar

* Indien de huurder ouder is dan 23 jaar kan het eigen risico verlaagd worden tot een niet afkoopbaar blijvend eigen risico van €350,-. Dit geld voor uw WA-aansprakelijkheid. Bij een schade door de tegenpartij aantoonbaar is aangedaan vervalt uw eigen risico. De afkooppremie is €25,00 per dag. (Dit geldt niet voor camperverhuur)

* Huurder jonger is dan 23 jaar, minimaal 21 jaar, kan het eigen risico verlaagd worden tot een niet afkoopbaar eigen risico van € 700,00 voor particuliere huur. Voor bedrijfsauto’s/verhuisauto  is het eigen risico NIET afkoopbaar.

* Aan personen, die korter dan 1 jaar hun rijbewijs hebben en /of jonger zijn dan 21 jaar, wordt door ons niet verhuurd, mits ouders of verzorgers bijtekenen voor de risico’s.

* Voor bedrijfsauto’s en verhuiswagens is het eigen risico maximaal afkoopbaar tot €975,- exclusief btw

* Maximaal afkoopbaar eigen risico voor aanhangers betreft €250,-.

LET OP :

Uitgesloten van verzekering, weerleggen kosten en afkoop eigen risico:

 • Milieu/Umweltzones:  Inrijden/parkeren in de zogenaamde milieuzones en eventuele bekeuringen zijn voor u, zowel in binnen- als buitenland. Check dit eventueel vooraf of dit voertuig in de door u gewenste regio mag komen.
 • Inschrijvigen op een bedrijfsnaam worden gezien als zakelijke klanten, alles is dan exclusief btw.
 • Verduistering
 • Niet handsfree rijden zoals de overheid dit voorschrijft
 • Appen achter het stuur zoals de overheid dit voorschrijft
 • Alcoholgebruik
 • Diefstal bij verwijtbaar onzorgvuldig handelen
 • Indien u een lading vervoert welke langer, groter of breder is dan het gehuurde voertuig/aanhanger bent u tevens verantwoordelijk voor de schade die u aanricht aan derden en het gehuurde voertuig
 • Besturen van het voertuig zonder geldig rijbewijs
 • Schade die is ontstaan in een niet op de groene kaart vermeld land
 • Vernieling of extreme vervuiling
 • Schade die niet binnen 48 uur per mail of telefonisch is gemeld en aangevuld met een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier
 • Uitval van de laadlift
 • Foutieve bediening van het voertuig
 • Bovenhoofdse schade: de huurder blijft te allen tijde verantwoordelijke voor het bovenhoofdse eigen risico. Bovenhoofdse schade is schade aan het voertuig boven 1.90 m. Zie ook de Bovag film op onze website: Wat is bovenhoofdse schade?

Wij wijzen de huurder te allen tijde voorafgaande aan de huurperiode om het voertuig te controleren op schade. Gebruikerssporen vallen niet onder schade. Meld schade aan het object altijd vooraf! Dit kan mondeling, per mail met foto of met een WhatsApp foto (06-33728144).