Het eigen risico is afhankelijk van de leeftijd van de huurder/bestuurder.

* Indien de huurder ouder is dan 23 jaar kan het eigen risico verlaagd worden tot een niet afkoopbaar blijvend eigen risico van € 250,00. Dit geld voor uw WA-aansprakelijkheid. Bij een schade door de tegenpartij is het eigen risico. De afkooppremie is € 25,00 per dag dat u de bus huurt en is maximaal € 150,00 per huurperiode.

* Huurder jonger is dan 23 jaar kan het eigen risico verlaagd worden tot een niet afkoopbaar eigen risico van € 500,00

* Aan personen, die korter dan 1 jaar hun rijbewijs hebben en /of jonger zijn dan 21 jaar, wordt door ons niet verhuurd!

* Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het bovenhoofdse eigen risico zoals vermeld in de Algemene huurvoorwaarden van de Bovag,(dit betreft schade aan de auto boven de 1.80m) ongeacht de verlaging van het eigen risico. Zie beperkte opsomming hieronder:

In afwijking van het Eigen Risico, geldt een ”verhoogd Eigen Risico” van:

* * € 1.500, – voor huurder die consument is;

* * € 5.000, – voor huurder die niet consument is.

* Het verhoogde Eigen Risico is van toepassing voor schade die is ontstaan door enig gedeelte van het voertuig, of ten gevolge van beschadigingen van het voertuig, dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.

* Indien het voertuig een bestel- of vrachtauto is, geldt bovengenoemd “verhoogd Eigen Risico” ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van of toegebracht met enig deel van het voertuig dan wel toegebracht dan wel met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan twee meter boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar boven uitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

* Het “verhoogde Eigen Risico ”is niet te verlagen ook al is het Eigen Risico verlaagt;

* Wij vragen de huurder te allen tijde voorafgaande de huurperiode of de schade aan het gehuurde object overeenkomt met de aantekeningen op uw huurovereenkomst c.q. schadeformulier.

* Zie Bovag film op onze site: Wat is bovenhoofdse schade?